Het programma

Persoonlijke account

Elke cursist krijgt zijn persoonlijke account waarmee hij/zij kan inloggen op het typeprogramma, WingTypWeb. Na het inloggen komt de  cursist terecht op de homepagina. Op deze homepagina vindt de cursist zijn persoonlijk spaarpotje (beloningssysteem) en de agenda. Via de agenda weet de cursist wat er reeds gedaan is en wat er nog moet gebeuren. Na de cursus krijgt de cursist nog één jaar toegang tot het typeprogramma.

Het oefenen

Elke cursist krijgt via het programma gerichte feedback over het aantal gemaakte fouten, de snelheid en hoe ver men in de oefening gevorderd is. Hierdoor kan de cursist op elk moment de snelheid aanpassen om zo een goed mogelijk resultaat te behalen. 

Evaluatie en opvolging

De cursist kan op elk moment de behaalde resultaten opvragen via het evaluatiescherm. Na elke lesweek wordt er een weekrapport verzonden om extra feedback en eventuele tips te geven.