Onze troeven

Dyslexie/leesproblemen

De letter die ingedrukt moet worden, wordt in het typeprogramma blauw gekleurd en onderlijnd. Op deze manier kan de cursist duidelijk zien welke letter er precies moet gevormd worden. Hierdoor is de kans kleiner dat letters van plaats gewisseld worden en dat er meer fouten gemaakt worden door het verkeerd lezen van de letter(s).

Ondersteuning

De cursisten krijgen dankzij een ervaren team van circa 100 leerkrachten de beste ondersteuning tijdens de cursus. Ze worden nauwgezet opgevolgd en krijgen de nodige tips indien nodig. Bovenop de opvolging van de leerkrachten krijgen de ouders en de cursisten elke week een persoonlijk weekrapport van het typeprogramma. De cursist krijgt het weekrapport in de inbox van het typeprogramma en de ouder krijgt het weekrapport via een e-mail. 

Gratis herkansing

Als kinderen op het einde van de cursus geen diploma behalen dan mogen zij het jaar nadien de cursus opnieuw volgen vanaf les 1, zonder extra kosten.