Scholen

Drie beschikbare formules

Cursus op school georganiseerd door QuickTyp

Bij deze formule worden de lessen door onze leerkracht gegeven, aaneensluitend op de schooluren. Wij zorgen hierbij voor een enthousiaste, gekwalificeerde leerkracht die de leerlingen de wereld van het blind typen leert kennen op een boeiende en begrijpelijke manier. We houden hierbij steeds rekening met de verschillende noden bij elke leerling en passen de cursus aan waar nodig. 

QuickTyp zorgt voor de hele organisatie. 

Interactieve cursus georganiseerd door QuickTyp

Er worden doorheen het schooljaar interactieve cursussen georganiseerd waarbij de leerling vijf online lessen kan volgen, gecombineerd met de videolessen. Deze worden meermaals georganiseerd doorheen het schooljaar op elke weekdag van 18.30 uur – 19.30 uur of op zaterdag van 09.00 uur – 10.00 uur. 

Dit kan een oplossing zijn voor scholen waar het niet mogelijk is om een cursus aaneensluitend op de schooluren te laten doorgaan, of voor leerlingen die graag zelf de lesdag kiezen. 

QuickTyp zorgt voor de hele organisatie. 

Cursus georganiseerd door de school

Wij bieden ook een formule aan voor scholen die de typelessen zelf willen organiseren tijdens of na de lesuren. Hierbij worden de lessen gegeven door een leerkracht van de school. 

De leerkracht van de school wordt opgeleid om met onze methodiek aan de slag te gaan tijdens de lessen. Wij zorgen ervoor dat deze leerkracht toegang krijgt tot ons programma en gebruik kan maken van het didactisch materiaal en het oefenplatform.  

De cursus wordt door de school zelf georganiseerd. De school kan hierbij rekenen op de ondersteuning van QuickTyp. 

Vraag vrijblijvend meer informatie via info@quicktyp.be.